Axiallager

Vi säljer och lagerför Axiallager i olika utförande, enkeltillverkade eller dubbeltillverkade


Axialkullager består av axelbrickor, husbrickor och kulkransar. Dessa lager är inte självsammanhållande. Kulkrans och lagerbricka kan därmed monteras oberoende av varandra.

Axialkullager enkelverkande

Axialkullager består av axelbrickor, husbrickor och kulkransar. Dessa lager är inte självsammanhållande. Kulkrans och lagerbricka kan därmed monteras oberoende av varandra.

Axialkullager dubbelverkande

Axialnålkransar består av plast- eller metallaxialhållare med integrerade nålrullar och är axiellt mycket kompakta. De upptar höga axiella krafter i en riktning. Radiallaster måste tas upp separat. Axialnålkransar förutsätter att härdade och slipade ytor kan utnyttjas som löpbana.

Axialnållager, kransar och brickor