Hjälpmedel och verktyg

Optibelt har tagit fram ett flertal tekniska instrument med vars hjälp man kan utföra en serie optimeringar av befintliga drifter.

Geometriskt och effektmässigt rätt konstruerade drivanordningar med Optibelt kilremmar garanterar hög driftssäkerhet och optimal livslängd. Erfarenheten bevisar att otillfredsställande drifttider mycket ofta beror på fel i montering och underhåll.
För att förebygga detta rekommenderar vi att läsa "Montage och Underhåll"


Det praktiska SERVICE KIT innehåller ett flertal tekniska instrument med vars hjälp man kan utföra en serie optimeringar av befintliga drifter.

Optibelt SERVICE KIT

Frekvensmätningsinstrument för korrekt remspänning
En garanti för lång livslängd på era kilremmar, multiribbremmar och kuggremmar!

Optibelt TT MINI / TT MINI S

Optibelts LASER POINTER II underlättar riktningen av remskivor. Instrumentet är lätthanterligt och fastgörs på några sekunder.

Optibelt LASER POINTER II

För snabb hjälp på plats!

Optibelt SERVICE-BOX

Frekvensmätare

Optibelt TT 3 Optical

Mätinstrumenten kontrollerar tillförlitligt om kilremmen, kraftbandet eller multiribbremmen är korrekt förspänt.

Optikrik, instrument för mätning av förspänning

Mätområde: 500-2500 mm innerlängd (Li)

Optibelt Måttstock

Värdefull hjälp vid mätning av rem- och skivprofiler

Optibelt Kilrems- och spårtolk

den ideala hjälpen på kurser och vid presentationer

Optibelt Träningsmodell

Vi skär Multiribbremmar på plats på Trehögsgatan 2 i Malmö

Vi lagerför multiribbremmar Profil J och L i form av tuber, som kapas till önskad bredd på vår skärmaskin och kan levereras med kort varsel.

Optibelt CUT II