Kullager

Det sammanfattande begreppet för både kul- och rullager är rullningslager. I ett kullager består rullkropparna av kulor, och i ett rullager av rullar. Dessa delas sedan in i olika lagertyper beroende framförallt på hur ringarna är utformade.

Vi säljer och lagerför ett stort antal olika typer av kullager som bl a spårkullager, magnetkullager, fyrpunktskontaktkullager, vinkelkontaktkullager och sfäriska kullager.


Spårkullager är mångsidigt användbara, självhållande kullager med massiva ytterringar, innerringar och kulkransar. Dessa enkelt uppbyggda kullager, som i drift är okänsliga och underhållsvänliga finns som enradiga och tvåradiga samt öppna och tätade. Av tillverkningstekniska skäl kan öppna kullager ha spår för tätnings- eller täckbrickor i ytterringen.

På grund av det låga friktionsmomentet lämpar sig spårkullager för höga varvtal.

Spårkullager

Magnetkullager har samma innering som spårkullager. Ytterrringens löpbana övergår i sin djupaste punkt åt en sida i en kort cylindrisk löpbana som gör att lagret kan tas isär. Innerbana och ytterbana monteras separat vilket är en fördel speciellt vid seriemontering.

Magnetkullager

Enradiga vinkelkontaktkullager är självsammanhållande enheter med massiva ytter- och innerringar och kulkransar med polyamid-, plåt- eller mässingshållare. Inner- och ytterringarnas löpbanor är förskjutna i förhållande till varandra i lageraxelns riktning

Vinkelkontakt kullager är konstruerade för kombinerade belastningar och ger styva lagringar. Finns även universalslipade och i millimeter och tum dimensioner

Vinkelkontaktkullager

Vinkelkontakt kullager är konstruerade för kombinerade belastningar och ger styva lagringar.

Förenklar inbyggnaden eftersom de kan lagra och styra axeln själv, även i tätat utförande, millimeter dimensioner

Tvåradiga vinkelkontaktkullager

Fyrpunktlager är enradiga vinkelkontaktkullager som kan uppta axialkrafter i båda riktningarna. Görs ett axialsnitt genom lagret ser man att inner och ytterringens löpbanor är cirkelbågar som bildar en spetsbåge. Innerringen i fyrpunktlagret är delad för att ett maximalt antal kulor skall kunna anbringas i lagret.
Millimeter och tum dimensioner

Fyrpunkts kontakt kullager

Ett sfäriskt kullager har två rader kulor med gemensam sfärisk löpbana i ytterringen. Lagret är självinställande och därför okänslig för snedställning av axeln i förhållande till lagerhuset. Det lämpar sig särskilt för inbyggnader där snedställning kan uppstå på grund av felaktigheter vid montering eller vid axelns utböjning.

Cylindriskt och koniskt hål, även i tätat utförande, millimeter dimensioner

Sfäriska kullager

Lager för verktygsmaskiner

Vinkelkontaktkullager i precisionsutförande kan fås med kontaktvinkeln 15 grader eller 25 grader och kan levereras antingen individuellt eller parade i satser om två, tre eller fyra lager

Spindellager - Precisions vinkelkontaktkullager