Lagerhus

Våra lagerhus och tillhörande lager bildar lagringsenheter som är mycket lämpliga i maskiner, anläggningar och apparater.
Lagerhusen tillverkas huvudsakligen av gjutjärn. På begäran levererar vi hus av stålgjutgods eller segjärn. Eftersom lagren oftast smörjes med fett och den första påfyllningen varar länge, har de flesta hus inga smörjhål. Det finns dock klackar eller markeringar så att smörjhål kan tas upp om det behövs. Kontrollera vid eftersmörjning att överflödigt fett kan tränga ut.

Lagerställena i huset är i regel bearbetade så att lagren kan förskjutas, alltså verka som frigående lager. Styrlagringar erhålls genom iläggning av styrringar, om sådana anges i tabellerna. Styrringar måste beställas separat. Hus utan styrringar levereras i frigående lagerutförande eller styrlagerutförande .

Alla ytterytor i lagerhusen och husdelar som ej är spånavskiljande bearbetade är standardmålade, blågrå. Övermålningsbar med alla syntetiska, polyuretan-, akryl-, epoxiharts-, klorkautchuk-, nitro- och syrahärdande hammarlacker. Korrosionsskyddet på spånavskiljande bearbetade inner- och ytterytor kan enkelt avlägsnas.

Som tätning av lagerhusen finns beroende på användningsförhållandena berörande och beröringsfria tätningar samt kombinationer av dessa till förfogande, se schemaritningar.


Även kompletta lagerhus i gjutjärn, komposit, rostfritt o pressad stålplåt med lager.

Stå- & flänslagerhus

Insatslager är enradiga, monteringsfärdiga komponenter som består av massiv ytterring, breddad innerring på ena eller båda sidorna, hållare av plast eller stålplåt och P-, R-, L- eller T-tätningar. Lager med på båda sidor breddad innerring får mindre snedställning av innerringen och går därför lugnare.

Insatslager för kompletta lagerhus

Förenklar montering och demontering på långa tunga axlar.
Finns i både millimeter och tum dimensioner

Axelmuttrar används för att spänna fast lager och andra komponenter på axlar och för att montera och demontera lager på koniska axeltapper eller på hylsor.

Axelmuttrar och klämhylsor

Skyddskåpor för kompletta lagerhus
Speciellt utformade för att skydda såväl maskinförare som lager


Endlock - skyddskåpor