Länkhuvuden

Vi säljer och lagerför länkhuvuden och underhållsfria länkhuvuden. Finns i tätat utförande. Levereras i olika material och glidytskombinationer


Länkhuvudena upptar radiella krafter i drag- och tryckriktningen. De är lämpliga för långsamma rörelser vid små eller medelstora svängvinklar, för ensidiga belastningar och under vissa förutsättningar för växlande belastningar.

Länkhuvuden