Nållager

Vi säljer och lagerför ett stort antal olika typer av nållager som bl a nålrullkransar, nålrullbussningar, nålrullager, radialaxiallager, kamrullar, stödrullar och löprullar.


Nålrullager är kompakt lagringar som kan ta höga laster och varvtal och består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, ytterringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller hus när särskilt utrymmessnåla lagringar krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.

Nållager

Kamrullar tar upp höga radiella belastningar samt axiella laster från mindre uppriktningsfel och snedställd drift och är lämpliga för kurvdrifter, gejdrar, transportanläggningar osv.

Löprullar är självhållande, en- eller tvåradiga enheter med speciellt tjockväggiga ytterringar. Dessa lager tar förutom höga radiella krafter även upp axiella krafter i båda riktningar.

Kamrullar och löprullar