Nya verkningsgradsklasser

Nya verkningsgradsklasser

Motorklasserna har nu beteckningarna IE1, IE2 och IE3, där IE3 har högst verkningsgrad. Enligt den nya klassificeringen gäller följande:

•IE1 omfattar motorer med standardverkningsgrader som ungefär motsvarar vad som hittills gällt för EFF2-motorer. Verkningsgradsvärdena för EFF2-motorer har i IE1 justerats med hänsyn till att en ny standard gäller för mätning av verkningsgrader.
•IE2 omfattar motorer med verkningsgrader som ungefär motsvarar vad som hittills gällt för EFF1-motorer. Verkningsgradsvärdena för EFF1-motorer har i IE2 justerats med hänsyn till den nya standarden för mätning av verkningsgrader.
•IE3 omfattar motorer som har ytterligare förhöjd verkningsgrad (eng. Premium Efficiency)


Energimyndigheten informerar om klassifiering och och märkning

EU-krav på energieffektivitet hos elmotorer