Cylindriska rullager, enradiga

Cylindriska rullager, enradiga

Rullarna i cylindriska rullager med hållare styrs mellan fasta flänsar på den ena lagerringen. Ringen med fasta flänsar jämte hållare och rullsats kan skiljas från den andra ringen. Enradiga cylindriska rullager har stor radiell bärförmåga och tillåter även höga varvtal.

Millimeter och tum dimensioner

De vanligast förekommande efterbeteckningarna hos
sfäriska kullager:
C3 = Större radialglapp än normalt
ET = Polyamidhållare, optimerad inre konstruktion
EM = Mässingshållare, optimerad inre konstruktion
EW = Stålhållare, optimerad inre konstruktion

Kontakta oss för mer information