Insatslager för kompletta lagerhus

Insatslager för kompletta lagerhus

Olika typer av axel-låsning, stoppskruv, excenterring
och klämhylsa. Ljud och vibrationsdämpande lager.
Millimeter och tum dimensioner

Insatslager är enradiga, monteringsfärdiga komponenter som består av massiv ytterring, breddad innerring på ena eller båda sidorna, hållare av plast eller stålplåt och P-, R-, L- eller T-tätningar. Lager med på båda sidor breddad innerring får mindre snedställning av innerringen och går därför lugnare.

Ytterringens mantelyta är sfärisk eller cylindrisk. I förbindelse med ett lagerhus som är avstämt till konstruktionsformen kompenserar lager med sfärisk mantelyta uppriktningsfel i axeln.

Fastsättning på axeln sker genom excenterspännring, låsskruvar i innerringen, spännhylsa, medbringarspår eller passning. Insatslager är speciellt monteringsvänliga, lämpliga för dragna axlar i kvalitet h6 till h9 och kan med några få undantag eftersmörjas.

Några produktserier med excenterspännring och låsskruv i innerringen kan även erhållas med hålmått i tum.

Kontakta oss för mer information