Produktsortiment

Vi lagerför ett stort antal artiklar inom varje produktområde
Rullningslager
Transmissioner
Luftfilter
Vibrationsdämpare
Elmotorer
Tätningar
Kemisktekniska produkter

Mer information finns under respektive kategori.


Våra samarbetspartners



världsledande på drivremmar för alla slags drivsystem




världens ledande luftfilterföretag som satsar stort på energieffektiva luftfilter




global industriell tekniknisk ledare som tillämpar sin djupa kunskap om metallurgi, friktionshantering och kraftöverföring att förbättra tillförlitligheten och effektiviteten av maskiner över hela världen




globalt ledande industriföretag med bl.a. produkter som kedjor och kedjehjul.



världsledande tillverkare av kullager, linjära komponenter och styrinrättningar




global lagertillverkare som producerar allt från miniatyrlager till stora lager med hög prestanda i bil, elektronik och maskinindustrin

MEZ Elmotorer / Siemens

en av världens största motorfabriker i Tjeckien, Siemens äger fabrikerna och det garanterar både produktkvalitet och kommersiell trygghet



Kema är det ledande varumärket av professionella aerosoler i Skandinavien och har ett komplett program anpassat för underhåll och reparationer