Kulbussningar & enheter

Kulbussningar & enheter

Lager för linjära rörelser. Slutna, justerbara och öppna
bussningar. Axlar, axelbockar & axelunderstöd.
millimeter och tum dimensioner

Kontakta oss för mer information