Massiva nållager i stål

Massiva nållager i stål

Nållager med flänsar

Nållager med flänsar är en- eller tvåradiga enheter som består av spånavskiljande bearbetade ytterringar med flänsar, nålkransar och uttagbara innerringar. Det finns öppna och tätade lager.

Nållager utan flänsar

Nållager utan fläns är en- eller tvåradiga enheter som består av spånavskiljande bearbetade ytterringar utan flänsar, nålkransar och uttagbara innerringar.

Dessa lager är inte självsammanhållande. Det gör att ytterring, nålkrans och innerring kan monteras separat.

Millimeter och tum dimensioner

Kontakta oss för mer information