O-ringar

O-ringar

O-ringen är en till formen enkel tätning.
Den är en av de vanligast förekommande tätningstyperna och fungerar både i statiska och dynamiska applikationer.

Måttoleranser gäller normalt enligt ISO 3601/1 och fastställda gränsvärden för ”ytfel” enligt DIN 3771/1.

FÖRDELAR
• Litet inbyggnadsmått
• Lättmonterad - kan ej monteras åt ”fel” håll
• Fungerar som dubbelverkande tätning
• Ett relativt sett ekonomiskt alternativ
• Stor valmöjlighet vad gäller dimensioner och material

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV O-RING
• Att välja lämplig dimension
• Att välja ett kompatibelt material till förekommande media*
• Att välja material med tanke på temperaturområde
• Att välja hårdhet på materialet anpassat efter tryck
• Att kolla sättningsvärden på materialet mot temperatur/media*
• Att följa angivna rekommendationer vad gäller spårets måttoleranser, ytfinhet osv.

* Omgivande miljö


Kontakta oss för mer information