Spårkullager, tvåradiga

Spårkullager, tvåradiga

Spårkullager är mångsidigt användbara, självhållande kullager med massiva ytterringar, innerringar och kulkransar. Dessa enkelt uppbyggda produkter som i drift är okänsliga och underhållsvänliga finns som enradiga och tvåradiga samt öppna och tätade. Av tillverkningstekniska skäl kan öppna kullager ha spår för tätnings- eller täckbrickor i ytterringen.

På grund av det låga friktionsmomentet lämpar sig spårkullagren för höga varvtal.

Tvåradiga spårkullager liknar de enradiga till konstruktionen och tål högre radiella belastningar. De saknar ifyllningsspår och kan överföra axialbelastningar i båda riktningarna.

Millimeter dimensioner.

4200, 4300 serien

Kontakta oss för mer information