Tvåradiga vinkelkontaktkullager

Tvåradiga vinkelkontaktkullager

Förenklar inbyggnaden eftersom de kan lagra och styra axeln själv, även i tätat utförande, millimeter dimensioner

Serier:
32 (52)
33 (53)

De vanligast förekommande efterbeteckningarna hos
en- och tvåradiga vinkelkontaktkullager:
B = 40° kontaktvinkel
BG = Parslipade för universell ihopparning
C3 = Större radialglapp än normalt
ETN = Polyamidhållare, optimerad inre konstruktion
U = Parslipade för universell ihopparning
W = Hållare i pressad plåt

De vanligast förekommande efterbeteckningarna hos
tvåradiga vinkelkontaktkullager:
ZZ = Två skyddsplåtar
2RS = Två kontakttätningar
32-B = 25° kontaktvinkel
52 = 20° kontaktvinkel
52-A = 30° kontaktvinkel

Kontakta oss för mer information