Rullager

Det sammanfattande begreppet för både kul- och rullager är rullningslager. I ett kullager består rullkropparna av kulor, och i ett rullager av rullar. Dessa delas sedan in i olika lagertyper beroende framförallt på hur ringarna är utformade.
Kategorin rullager kan dessutom delas in underkategorier benämnda efter rullarnas form.

Vi säljer och lagerför ett stort antal olika typer av rullager som t.ex sfäriska rullager, cylindriska rullager, koniska rullager, spindellager och tvåradiga cylindriska rullager.


Det sfäriska rullagret har två rader rullar med gemensam sfärisk löpbana i ytterringen. På innerringen har rullraderna var sin löpbana som är snedställd i förhållande till lageraxeln. Lagret är självinställande och därför okänsligt för de snedställningar av axeln i förhållande till lagerhuset som kan uppstå vid montering eller till följd axelns utböjning. Förutom radialbelastning kan lagret också överföra axialbelastningar i båda riktningarna

Cylindriskt och koniskt hål, millimeter dimensioner

Sfäriska rullager

Rullarna i cylindriska rullager med hållare styrs mellan fasta flänsar på den ena lagerringen. Ringen med fasta flänsar jämte hållare och rullsats kan skiljas från den andra ringen. Enradiga cylindriska rullager har stor radiell bärförmåga och tillåter även höga varvtal.

Millimeter och tum dimensioner

Cylindriska rullager, enradiga

Tvåradiga cylindriska rullager finns i många utförande och de är alla försedda med ett ringformigt smörjspår och smörjhål i ytterringen, vilket underlättar en effektiv smörjning. Tvåradiga cylindriska fullrullager i utförandena NNCL,NNCF och NNC skiljer sig från varandra endast i fråga om antalet flänsar på ytterringen. Alla tre utförandena har en innerring försedd med tre fasta flänsar mellan vilka rullarna styrs noggrant.

Cylindriska rullager, tvåradiga

De enradiga koniska rullagren kan överföra axiella belastningar endast i ena riktningen. Det tillverkas enradiga koniska rullager i många storlekar med både metriska mått och tummått. Standardsortimentet av metriska lager omfattar mer än hälften av de 475 enligt ISO 355 standardiserade lagren samt större lager med huvudmått enligt DIN 616- härtill kommer ca 400 lager med tummått

Millimeter och tum dimensioner

Koniska rullager