Tätningar

Tätningar

Då man väljer tätning är det naturligt att söka bland tätningar med följande egenskaper:
Höga krav på ytjämnhet och toleranser = låg kostnad för cylindrarna
Små tätningsmått och tätningsspår som medger kompakta konstruktioner
Låg kostnad för tätningen i sig själv

Detta val kan dock bara ske mellan tätningar som godtagbart fyller funktionskraven.
De egenskaper man alltid ställer är krav på:
Täthet och livslängd
Friktion och stick-slip effekt
Miljötålighet

Det finns samband mellan dessa egenskaper, de påverkas i första hand av följande faktorer:
Tätningen: Typ - Konstruktion - Material - Tillverkningskvalitet
rycket: Nivå - Variatorer - Antal cykler
Vätskan: Viskositetsnivå - Temperatur - Smörjningsegenskaper
Ytan: Ytjämnhetsvärde (Ra) - Karaktär - Material

Fråga oss gärna på specialdimensioner!


Radialtätningar för roterande rörelse

Radialtätningar används för att täta olika sorters vätskor i applikationer där trycket är relativt lågt. Vanligast är att axeln roterar och att huset är stationärt.

Radialtätningar Axialtätningar

Tätningar för fram- och återgående rörelse. I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar.

Hydraulik- och Pneumatiktätningar

O-ringen är en till formen enkel tätning.
Den är en av de vanligast förekommande tätningstyperna och fungerar både i statiska och dynamiska applikationer.

O-ringar

En axel- och lagertätning helt av gummi.

V-ringar

Spårringar, Fjädrande rörpinnar, Spiralspännstift, Tallriksfjädrar

Låselement