Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Integritetspolicy

DENNA INTEGITETSPOLICY GÄLLER FRÅN DEN 23 MAJ 2018
Agera Industritillbehör AB (Agera) värnar om din personliga integitet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa gällande lagar och regler för dataskydd. Med denna integitetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Agera.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
Agera Industritillbehör AB (556417-1501), Olsgårdsgatan 13 B, 215 79 Malmö är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på telefon 040-223025 eller via mail susanne.larsson@ageraab.se.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI
Agera behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss, som vi samlar in via vår webbplats eller erhåller från en tredjepart inom ramen för vårt affärsnätverk. När du gör en förfrågan eller ett köp hos oss kommer du att lämna din kontaktinformation, du kan även komma att lämna information till Agera av andra anledningar. Information som du lämnar kan vara namn, bild, IP-adress, personnummer, kontakt- och adressuppgifter, personliga preferenser eller telefonnummer.

FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER
Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig samt för att ge information och service i samband med sådana förfrågningar och avtal. Detta kan exempelvis vara intresseanmälningar för våra tjänster, produkter och/eller utbildningar som du väljer att delta i. Dina personuppgifter kommer inte att användas för marknadsföring, om så är fallet kommer vi först att inhämta ditt samtycke. Däremot kommer dina personuppgifter att användas för uppföljning av din förfrågan eller köp. Vi behandlar även personuppgifter för statistikändamål för att se hur användare utnyttjar webbplatsen och för att analysera sökbeteende samt för att visa dig anpassat innehåll. När du använder vår hemsida kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress, varor och tjänster du har visat intresse för och ditt surfbeteende på vår hemsida. I detta arbete använder vi oss av verktyget Google Analytics. Vår analys av profileringsdata ger oss ökad kunskap och förståelse om våra kunder i allmänhet. När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information på vår webbplats ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. I de fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla. För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg som du hittar här.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN OCH LAGRING
Agera behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, köp och uppföljning. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi påbörjar en sådan behandling.
Uppgifterna som vi samlar in i enlighet med vad som anges ovan sparas i våra register för att kunna ge dig den bästa servicen. 

SÄKERHET TILL SKYDD FÖR PERSONUPPGIFTER
Agera värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

BEGRÄNSNINGAR I UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Agera kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller statistik. Utförandet av denna tjänst kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid underteckna avtal med oss för att vi skall kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos vår samarbetspartner. Agera kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t ex polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Agera kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

DINA RÄTTIGHETER OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL
Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Agera skall sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Agera genom kontaktuppgifterna till ansvarig för personuppgifter.

AGERA INDUSTRITILLBEHÖR AB