Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.

Våra produkter

Metallfilter

AirMet Metallfilter tillverkas i en mängd olika material, t.ex. aluminium, rostfritt/syrafast, förzinkat och koppar i de flesta former och dimensioner. Filtrets tjocklek och yta bestäms av den mängd som skall avskiljas samt luftvolym och luftflöde i lokalen. Vi har specialiserat oss på att snabbt ta fram skräddarsydda filter med exakt precision i små och stora serier. Metallfiltren används inom många olika områden, exempelvis som grovfilter i komfortventilation, avskiljare av oljedimma, insugningsljuddämpare, vibrationsdämpare och tätningar.

Fettfilter och flamskydd
Mycket av fettet vid matlagning följer med vattenångan som lämnar maten vid tillagningen. När denna fettbemängda ånga sugs upp genom filtercellen i våra fettfilter kondenseras matfettet på den stora kylytan och brandrisk elimineras i kanalen. Flamskydd för bl a restauranger och storkök är tillverkade helt i rostfritt material. Flamskydden har labyrintskenor där fettet kondenserar och ett slutfilter av stickat rostfritt filtermedia för eventuella rester av fett. airMet Flamskydd reducerar risken för brand i imkanalerna.

Metallfilter special
Camfils metallfilter tillverkas i alla storlekar i egen fabrik i Österbymo. ­Filterytan och filtrets tjocklek är avgörande för avskiljningsgraden. Med kännedom om luftvolym och flöde kan vi snabbt ge dig besked om vilket filter du behöver. Krävs specialanpassade mått tillverkar vi ett filter med exakt precision och med korta leveranstider.

  • Fettet avskiljs i två steg genom filtret. Luften passerar genom labyrintskenorna och avkyls. Fettet kondenserar ut och rinner ner i en ränna. Risken för igensättning och ökat tryckfall minskar.
  • Luften passerar genom labyrintskenorna och avkyls. Fettet kondenserar ut och rinner ner i en ränna. Risken för igensättning och ökat tryckfall minskar. Vid brand stoppas flammorna av labyrintskenorna.
  • Filtercellerna är uppbyggda av elförzinkad, rostfri eller aluminiumtråd sammanvävda till ett speciellt mönster. Mycket stor kylyta utan att ha för stort luftmotstånd. 90-95% fettavskiljningsgrad.
  • Filtercellerna är uppbyggda av elförzinkad, aluminium eller rostfri tråd sammanvävda till ett speciellt mönster. Mycket stor kylyta utan att ha för stort luftmotstånd.
  • Tillverkas i alla storlekar Filterinsatser anpassade till olika applikationer Filterinsatser i bl a aluminium, elförzinkat, koppar, nylon, rostfritt, syrafast Specialanpassade filter med exakt precision